Onderstaand een onderverdeling van de diverse boringen die wij aanbieden.

Handboringen

Handboringen worden uitgevoerd tot een diepte van maximaal 8 meter minus maaiveld, waarbij het vrijkomende bodemmateriaal wordt gebruikt voor het beschrijven van het bodemprofiel Tevens worden handboringen gebruikt voor het bemonsteren van de grond. Hierbij kunnen zowel geroerde monsters als ongeroerde monsters (Ackerman steekbus middels van der Horst steekkop) worden genomen. Na uitvoering van de handboring kunnen er eventueel peilbuizen in het boorgat worden geïnstalleerd.

Mechanische boringen

De meest door ons gebruikte techniek voor het uitvoeren van mechanische boringen is de pulsboring. Pulsboren is een veelgebruikte techniek voor bodemclassificatie. Pulsboren is een boormethode waarbij grond door middel van een verbuisd systeem (mantelbuis) wordt opgeboord.
Met een pulsboring zijn nauwkeurige beschrijvingen over diepte en laagdikten te verkrijgen. Bij pulsboringen kunnen zowel geroerde (zakjes, potten) als ongeroerde monsters (Ackerman steekbus) worden genomen. De pulsboring kan afhankelijk van de boordiameter afgewerkt worden met meerder peilbuizen.

Fotogalerij

  • - Koops Grondmechanica
  • Peilbuis - Koops Grondmechanica
  • Steekapparaat met bus - Koops Grondmechanica

Deel deze pagina