Geschiedenis

Koops & Romeijn grondmechanica is de naam waaronder een groep onafhankelijke, zelfstandige en ervaren adviseurs op het gebied van grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie sinds 1996 samenwerkt. Deze samenwerking beperkt zich tot wederzijdse ondersteuning en kennisuitwisseling binnen de genoemde vaktechnische disciplines, waarbij er geen sprake is van onderlinge juridische banden. Wij voeren een dienstenpakket waarmee alle aspecten van de geotechniek en geohydrologie worden gedekt. Dit zowel op funderingsgebied als op verwante gebieden zoals bouwrijpmaken van terreinen, stabiliteitsanalysen, zettingsanalysen, bemalingen etc. De werkzaamheden worden verricht vanuit de verschillende vestigingen van de adviseurs welke zich bevinden te : Ammerstol, Oegstgeest, Velp, Wageningen en Wijchen.

Materieel

Momenteel hebben wij de beschikking over een 4-tal 18-tons sondeertrucks (deels met rupsen uitgevoerd) en een mini (los) sondeerapparaat voor locaties welke onbereikbaar zijn voor zwaar materieel, waarmee uitsluitend elektrische sonderingen worden uitgevoerd, inclusief hellingmetingen, metingen van de plaatselijke mantelwrijving en/of waterspanningen. Ook (mini)filters ten behoeve van grondwaterbemonstering op grotere dieptes kunnen met deze sondeer-eenheden worden geplaatst.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden door geheel Nederland en in Duitsland uitgevoerd voor projectontwikkelaars, architecten, constructeurs en particulieren. Dit naast vele kleinere en grotere ingenieursbureaus, aannemingsbedrijven, (semi) overheidsinstellingen en bedrijven uit allerlei vakgebieden.

Ervaring

Met betrekking tot geotechnische advieservaring kunnen wij u melden dat de senior adviespartners een minimale ervaring van 25 à 30 jaar hebben op het gebied van de geotechniek. Onze jongere geotechnische advies collega's hebben een ervaring tussen 10 en 15 jaar opgedaan in het vakgebied. Voorts zijn binnen ons samenwerkingsverband een 2-tal adviseurs aanwezig op het gebied van geohydrologie en bemalingen, waarbij de ervaringen liggen tussen de 15 en 30 jaar.

Adviezen

Onze geotechnische adviezen en rapportages beslaan een veelheid van onderwerpen. Een greep hieruit:

  • Funderingsadviezen voor woningbouw, infrastructuur, verhardingen etc.
  • Adviezen in het kader van bouwrijpmaken van terreinen
  • Adviezen en toetsingen van dijken en wegen, grondkerende constructies etc
  • Bouwputbemalingen, drainageontwerpen en infiltratieontwerpen

Wij hopen dat deze korte introductie u voldoende informatie verschaft. Mocht u desondanks nadere vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij uiteraard ten allen tijde bereid om een en ander mondeling of schriftelijk nader toe te lichten. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier

Deel deze pagina